Työsopimuksen tarkistaminen

Aika: 8.9.2023 klo 09:00
Paikka: Online

Työsopimuksen tarkistaminen

Työsopimus on työsuhteen avaindokumentti. Siinä työsuhteen osapuolet sopivat, millä ehdoilla työntekijä tekee työtä työsopimuksessa määrätyssä tehtävässä, ja mikä on tämän työtehtävän sisältö. Työehtojen sisältöön vaikuttavat mm. työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki, useimmissa tehtävissä työehtosopimus (TES) TAI virkaehtosopimus (VES) sekä työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus, joka kannattaa sopia kirjallisesti.  

Tämä webinaari keskittyy työsopimuksen keskeisiin asioihin ja antaa vinkkejä, miten ne kannattaa sopia. Koulutus sopii kaikille, joita kiinnostaa saada lisätietoa työsopimukseen sisältyvistä asioista. 

Sisältö: 

 • Yleisesti työsopimuksen tekemisestä 
 • Työsopimuksen sisällöstä 
 • Työsopimuksen kesto 
 • Koeaika 
 • Työehtosopimus 
 • Työtehtävien määrittely 
 • Työntekopaikan määrittely 
 • Työaika 
 • Irtisanomisaika 
 • Sairausajan palkka 
 • Matkustaminen 
 • Vuosiloma 
 • Immateriaalioikeudet 
 • Sivutyöt 
 • Tietosuoja 
 • Salassapitosopimus 
 • Kilpailukielto 
 • Sopimussakko 
 • Houkuttelukielto 

Kouluttajana on Insinööriliiton lakimies, OTM Alexia Persons.

Ilmoittaudu