Lean Six Sigma vihreä vyö

Aika: 1.12.2023 klo 00:00
Paikka: verkkokoulutus

Lean Six Sigma vihreä vyö

LEAN-ajattelu on johtamisfilosofia, jossa prosessiin tarvittava aika muutetaan ennustettavaksi ja sitä lyhennetään jatkuvasti hukkaa etsimällä ja poistamalla. Lean Six Sigma taas on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen työkalu. Green Belt -kurssiin sitältyy myös perustason White Belt ja Yellow Belt -kurssit, joten aiempi kokemus Lean Six Sigmasta ei ole tarpeen.

Tämä Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on maksullinen, kokonaan verkossa itsenäisesti suoritettava valmennuskokonaisuus, jonka suoritat omaan tahtiin. Insinööriliiton jäsenenä voit osallistua kurssille hintaan 979,6 euroa. Maksu suoritetaan ilmoittautuessa. Tunnukset toimitetaan starttipäivänä (1.12.2023) niille, jotka ovat maksaneet osallistumismaksun.
 
Kurssia käydäksesi sinulla täytyy olla Office 365 lisäosaksi asennettava QI Macros -ohjelmisto. Sitä käytetään kurssin esimerkeissä ja parannusprojektiin liittyvien tilastollisten analyysien suorittamiseen. Saat QI Macros -lisäosan tilattua Leanvalmennus.fi kautta hintaan 359,6 euroa. Lisenssi on käyttäjäkohtainen. Lisäosa ei ole kurssin suorittamiseksi välttämätön, mutta erittäin suositeltava. 
 
Kurssissa on yhteensä kuusi kategoriaa, joihin jokaiseen sisältyy 5 – 10 videoalustusta ja käytännön harjoituksia.

Sisältönä kategorioissa mm. 

 1. Kategoria – Yleistä 
  • Kurssikäytännöt 
  • Lean Six Sigma -johtamisfilosofia 
  • Laatu, määritelmä ja merkitys 
 2. Kategoria – Define 
  • Parannusprojektin valinta, määrittely ja dokumentointi 
  • DMAIC: 14 käytännön askelta 
  • Projektitiimi ja muut roolit 
 3. Kategoria – Measure 
  • Tilastollisen ajattelun perusteet 
  • Prosessin kuvaus 
  • Datan kerääminen 
  • Prosessin nykytila ja kyvykkyys 
  • Projektin johtaminen käytännössä 
 4. Kategoria – Analyze 
  • Graafiset menetelmät 
  • Tilastollinen testaus ja analyysi  
  • Projektin johtaminen käytännössä, osa 2  
 5. Kategoria – Improve  
  • Parannustoimenpiteiden ideointi 
  • Virheiden ennaltaehkäisy 
  • Parannustoimenpiteiden valinta ja pilotointi 
 6. Kategoria – Control 
  • Control charts 
  • Ohjaussuunnitelma 
  • Projektin päättäminen ja opitun tarkastelu 

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • haluat parantaa yrityksesi prosesseja ja saavuttaa merkittäviä tuloksia parannusprojektien avulla 
 • haluat hankkia arvostetun Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin 
 • arvostat käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta tapahtuvaa oppimista 
 • haluat viedä oppeja ja oivalluksia heti myös käytäntöön 

Itsenäisen verkko-opiskelun lisäksi pääset soveltamaan opittuja asioita oman parannusprojektin muodossa. Projekti määritetään yhdessä esimerkiksi oman esihenkilön tai muun yrityksen johtohenkilön kanssa. Projektin valintaa ja määrittelyä käsitellään kurssin ensimmäisissä osioissa. Valmiista projektista lähetetään lyhyt kooste verkkokurssin toteuttajalle arvioitavaksi. 
 
Oman kehitysprojektin ja kurssiin liittyvän lopputentin hyväksytysti suorittaneena saat Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin. 
 
Koulutuksen ja koulutusmateriaalin kieli on suomi. 
 
Ohjeellinen työmäärä kurssin suorittamiseen on 30 tuntia opiskeluun ja 30 tuntia projektityöhön.  Kurssin videomateriaalit ovat käytettävissäsi 24 kuukautta kurssin alkamispäivästä eteenpäin. Koulutukseen ei sisälly liveopetusta, mutta kerran kuussa järjestetään Teams-tapaaminen, jossa pääsee keskustelemaan aihepiiristä muiden kurssilaisten kanssa. 
 
Verkkokurssin toteuttajana on LeanValmennus.fi ja kouluttajana toimii Jukka Saikkonen, sähkötekniikan DI, joka on suorittanut Lean Six Sigma Black Beltin. Lue lisää Green Belt -valmennuksesta Leanvalmennus.fi-verkkosivuilta.

Ilmoittaudu